По-леко отелване с GenChoice TM

четвъртък, 20 октомври 2022

При производители, използващи програмата за отелване на юници GenChoiceTM, лекотата при отелване и по-добрите резултати са вече реалност. Поради високия процент на бременни юници, се очакват по-малко трудности и по-малко мъртвородени по време на бременност с GenChoice в сравнение с конвенционалната сперма. Тези лесни отелвания водят до по-здрави крави, които произвеждат повече мляко при първа лактация и като цяло по-бързо се размножават отново.

Разликата

Когато Holstein юница роди мъжко теленце, според производителите, отелването става два пъти по-трудно, отколкото когато се роди женско. Мъртвородени телета или тези, които са умрели в рамките на 48 часа след раждане, е по-често срещано явление, отколкото живородени такива.

 

Таблица 1. Ефектът на пола при отелване1

Трудни раждания

Мъртвородени

Раждане на женски теленца

4,9%

9.4%

Раждане на мъжки теленца

10.7%

12.6%

 

Какво означава това за едно стадо? Оценяват се очаквани затруднения при отелване за стадо от 500 крави, при което се развъждат всички девствени юници, първи сервиз период с конвенционална сперма (Вариант 1) или с GenChoice (Вариант 2). При използване на GenChoice се очаква процентът трудни раждания да намалее на половина. Също така се очаква да намаление с 33% и броят на мъртвородените.

Вариант 1 Конвенционална сперма

200 заплодени юници, първи сервиз период с конвенционална сперма; очаквани 62 юници и 68 бика

Очаквана трудност при отелване: 62 x 4,9% = 3 трудни раждания

68 x 10,7% = 7 трудни раждания

Общо: 10 трудни раждания

Очаквани мъртвородени:               62 x 9,4% = 6 мъртвородени

68 x 12,6% = 9 мъртвородени

Общо: 15 мъртвородени

Вариант 2 GenChoice

200 заплодени юници, първи сервиз период с използване на GenChoice; очаквани 90 юници и 10 бика

Очаквана трудност при отелване: 90 x 4,9% = 4 трудни раждания

10 x 10,7% = 1 трудни раждания

Общо: 5 трудни раждания

Очаквани мъртвородени:                90 x 9,4% = 9 мъртвородени

10 x 12,6% = 1 мъртвородени

Общо: 10 мъртвородени

 

Каква е цената?

Случаите на мъртвородени са по-чести – общо 8 до 10 процента от всички отелвания. Оценяването е лесно – брой мъртви телета по стойността им, ако са живородени. Освен това, майката може да не оцелее. При юници, които оцеляват при трудно отелване, има вероятност от поява на здравословни и разплодни проблеми и по-ниска продукция на мляко.

Според публикувано изследване до $383 са изчислените разходите, в случаи на изключителна трудност при отелване. Това означава $1,915 спестявания в описания по-горе сценарий с пет броя по-малко трудности при отелване.

Помислете върху тези статистически данни:

USDA оценява следните разходи за всяко отелване, записано като „изключително трудно“ (4 и 5 съответно по петобалната скала).

В заключение може да се добави, че осеменяването с GenChoice води до: по-малко трудни раждания, по-малко мъртвородени и по-добър преход през първата лактация.

1При отелвания със сексирана (определяща пола) сперма са отчетени два пъти по-малко трудности, в сравнение с отелвания с конвенционалната сперма, когато се оценява Dairy Comp 305 записи от 325 крави при първа лактация в стадото.

Скорошни статии