Консултантска дейност

BG-Genomix извършва действителни зоотехнически, агроикономически консултации и практически действия

BG-Genomix извършва действителни зоотехнически, агроикономически консултации и практически действия в подкрепа на млечните и месодайни говедовъдни, овцевъдни и козевъдни ферми на територията на цялата страна.

Нашата мисия е да извлечем потенциала на земеделският производител, да подпомогнем неговото развитие и усъвършенстване по отношение на технологиите на отглеждане, хранене, развъждане на животните. Така също и организация на производственият и трудов процес, качеството на работа, подбор на персонала, подбор на консумативи и избор на правилни инвестиции. В дейността си ползваме информация и опит от водещи американски и европейски компании.

Консултантът като външен наблюдател може да даде много точна оценка на слабостите и грешките, които често в забързаното производствено ежедневие остават незабелязани, но после стават причина за неблагополучия, да посочи проблемите, източниците на загуби или заблуди. Консултантът много точно и безпристрастно може да оцени човешкия фактор – къде изостава, какво може или не може, или просто не иска.

Основна функция на консултанта е да стимулира и подбужда към по-качествена работа, към по-добра организация, към пригодни и по-високи технологии. Това, разбира се, изисква да бъде критичен и да не допуска компромиси.

BG-Genomix предоставя винаги писмени напътствия, констатации от наблюденията, анализи, препоръки и предупреждения. Предоставя различни софтуерни програми за управление на млечни и месодайни ферми, различни бланки и помощни материали за счетоводният и ръководният персонал на земеделското стопанство, извежда практически обучения на персонала.

Услугите, които предлагаме:

  • Зоотехнически консултации, мониторинг на животновъдните стопанства, планиране на стратегии, текущи съвети по репродукция, хранене и управление;
  • Организация на труда в животновъдните стопанства, експлоатация и оптимизация на машините и съоръженията;
  • Цялостни мениджърски решения и управление на човешките ресурси;
  • Организация на семинари и обучения на персонала.