Геномно тестване

Precise е услуга за геномно тестване на женски животни въз основа на идентифициране на SNPs

BG-Genomix и CRI Bulgaria с гордост въвеждат услугата Precise – геномно тестване на женски животни въз основа на идентифициране на SNPs (полиморфизъм на единичен нуклеотид) или маркери, и използване на родословието им.

Винаги сме били лидер в прилагането на новаторска и оригинална технология. Така категорично е било и при въвеждането и маркетинга на геномиката.

Днес геномни бащи се използват все по-широко от прогресивни млекопроизводители, като стремежът е да се подобрят рентабилността и дългосрочната устойчивост. Здравните признаци като продуктивен живот, заплодяемост на дъщерите и брой соматични клетки стават все по-важни за благосъстоянието и дългосрочната печалба на млечните крави.

Геномното изпитване е дало на животновъдството, особено в млечната промишленост, механизъм за радикално намаляване на времето, необходимо да се направи оценка на генетичния потенциал на животните, а оттам и за увеличаване на рентабилността. С този инструмент може да се ускори генетичния прогрес от съкращаване на генерационния интервал.

Със стартиране на Precise, ние сме първата генетична компания, която в световен мащаб предлага услуги за геномно тестване. Тази технология на генотипиране, заедно с масивна база данни, води до значително подобрение на надежността на геномните доказателства. Днес надежност от над 70%, основаваща се единствено на ДНК, е повече правило, отколкото изключение.

Едно от най-големите предимства на използването на услугите на Precise при крави и юници е:

  • управление на генетичните качества, свързани със здравните признаци
  • идентифициране на женски, които имат висок генетичен потенциал в началото на живота си, преди те да достигнат репродуктивна или продуктивна възраст, следователно – максимизиране на техните стойности
  • определяне приоритетни качества при женските в началото на живота
  • намалява генерационния интервал
  • оптимизира изкуственото осеменяване

Надежността при Precise варира от 55% до 75% за най-често срещаните признаци. Тези стойности на надежност са израз на процента достоверност, че прогнозираните стойности ще съответстват на действителния фенотип на животното. Precise използва маркера с ниска плътност за генотипиране на женските животни. Резултатите от Precise ще се получат въз основа на геномната база данни и ще са на разположение за използване за следните породи: Холщайн, Джързи и Швейцарско кафяво говедо.