Сервиз

Задълбочени проучвания и анализ на генетичният потенциал на стадата и изготвяне на индивидуална линейна оценка

  • Проучвания и анализ на генетичният потенциал на стадата;
  • Изготвяне на индивидуална линейна оценка и изработване на индивидуални и групови случни планове;
  • Генотипиране на мъжки и женски разплодни животни;
  • Ветеринарни манипулации по синхронизация и преки действия по осеменяване на едри и дребни преживни животни;
  • Ултразвукова ранна диагностика на бременност;
  • Зоотехнически консултации, мониторинг на животновъдните стопанства, планиране на стратегии, текущи съвети по репродукция, хранене и управление;
  • Организация на труда в животновъдните стопанства, експлоатация и оптимизация на машините и съоръженията;
  • Цялостни мениджърски решения и управление на човешките ресурси;
  • Организация на семинари и обучения на персонала.