Инвестиционно посредничество

Маркетингов анализ и консултинг на български и чуждестранни инвеститори, посредничество при закупуване или продажба

  • Маркетингов анализ и консултинг на български и чуждестранни инвеститори;
  • Посредничество при закупуване или продажба на предприятия от сферата на селското стопанство или преработвателната промишленост.