Бъдещето - изпитаните бикове

петък, 21 октомври 2022

От Kris Ringwall,
North Dakota State University, Extension Beef Specialist

 

Няма нищо по-значимо или футуристично в бизнес сектора с говеждо месо, колкото добрата дискусия около закупуването на бикове. Това включва процес на подбор, който оказва влияние върху създаването на отделни стада и същността на производството на говеждо месо. Тъй като дискусията се задълбочава, концепцията за изпитани бикове трябва да се развива.

Закупуването на сперма от бикове, които са се доказали по отношение на качеството на стадото е видимо по-лесно в рамките на производствените стада. Възниква проблема с качеството на говедата, отглеждани и предлагани на потребителите.

Ключът към успеха са изпитаните биковеИзпитаните бикове гарантират правилното управление на крайния продукт – говеждото месо. Репутацията на отрасъла и бъдещето зависят от тези бикове.

Въпреки, че не винаги се дискутират, основните принципи, които производителите трябва да следват са – „добитъкът принадлежи на производителите, а говеждото принадлежи на потребителите“. Тези принципи трябва да се отстояват, ако производителите гледат напред към бъдещето.

Всяка година носи нови обещания, съобразени с реалността. Бъдещето е наистина сега. Тези мисли, обещания и прогнозираната реалност са капсулирани много добре в електронно списание (том 21, № 3, 2006 г.) озаглавено „Choices“ (www.choicesmagazine.org), публикувано от Американската асоциация за Аграрна икономика.

В бъдеще, обещанията трябва да са реални, ако като говедовъдци не хванем „бика за рогата“, да седнем, да слушаме и да променяме.   Поредица от статии дискутират въпроси, които в крайна сметка ще оформят нашата индустрия и са включени дискусии за пазарите, структура и конкуренция; стойност на интегрирани пазари и потребителското търсене; глобалната конкурентоспособност; грижата за околната среда и подзаконови актове; обществени проблеми и труд, безопасност на храните и здравето на животните; и благосъстоянието и грижите за животните.

Всички тези въпроси се обобщават в едно нещо, бизнеса с говеждото не е вече просто „размножаваме ги“, „храниме ги“ и „изяждаме ги“. Общото между тези въпроси е индивидуалната отговорност на производителя.

В бъдеще ще се наблюдава деен ангажимент на производителите в бизнес концепции и управленски аналитични техники, чрез които ще си осигурят място в рамките на един силно конкурентен, световен пазар на потребителите. Много от нещата, случващи се в нашите индивидуални разработки трябва да бъдат включени в по-голяма система.

Бикът трябва да отговаря на очакванията на отрасъла. Бикът трябва да има доказани данни, които да отговарят не само на очакванията на производителите, но и на високите изисквания на потребителите. Там наистина няма място за грешки.

Продуктът, който потребителят избира е продукт на бик, който е оценен, още веднъж оценен и в крайна сметка избран за „баща на говеждото месо“. Говеждото месо е предназначено да стигне до голям част от потребителите, които ценят хубавият и качествен продукт.

Бъдещето е отговорност на всички. За производителите на говеждо месо, сега е време за посещение при местната компания по генетика и основните производители на животни за разплод. Това планиране помогне на развъдната програма, която може да предложи гаранции на производствената система и в крайна сметка да постави качеството на говеждо месо на преден план сред потребителите.

Скорошни статии