Бъдещето е в науката 2008 - част I

петък, 21 октомври 2022

Автор: Paul S. Bennett,
Owner, Knoll Crest Farm, VA

 

През 1963 г. приехме цялостна система за събиране на данни. В същото време, всичко изглеждаше много сложен и ориентиран към бъдещето процес, включващ измерване на тегло при отбиване, тегло на едногодишен приплод и прираст при угоителния комплекс. След като Beef Improvement Federation, държавни асоциации като Beef Cattle Improvement Associations и развъдни асоциации приеха стандартите за събиране и оценка на повече признаци, ние бързо прибавихме тези признаци към нашата система. От началото на 80-те години правим много повече от това да оценяваме растежа – тегло при раждане, лекота при отелване, телосложение, тегло на крава при отбиване, оценка на вимето, измервания на скротума и др. В средата на 90-те години започнахме събирането на данни от ултразвука на трупа, заедно с действителните данни при заколване на  потомството, за да се превърнат в основна съставка за показателите на няколко развъдни асоциации за цената на крайния продукт.

Напоследък се отдава голямо значение на събирането и управлението на данни, свързани с ефективността на производството. От историческа гледна точка, повечето животновъди (включително и аз) са били агресивни в избора си на животни, които да превъзхождат останалите по даден признак. В много случаи това е било правилно (подходящо) и е допринесло за драматичната промяна (подобрение) в потеклото на животните в рамките на породата. Тези говеда са били добре приети на пазара, което насърчило животновъдите да продължат с крайните си решения. Повечето говедовъди ще се съгласят, че в днешно време развъдното животно се характеризира главно с голям прираст, което променя процеса на селекция и наблягане на израза „идеално“, а не „изключително“. Надяваме се, че животновъдите ще приемат идеята за „оптимално“, което ще се окаже наложително, ако производителите на животни за разплод се фокусират върху обслужването на нуждите на своите бизнес клиенти. С оглед на това, абсолютно задължително е животновъдите да бъдат проактивни в предаването на данни, което ще помогне на развъдните асоциации да генерират очакваните разлики в потомството, за да се улесни избора и увеличи ефективността на производството, специфичния размер на кравата, плодовитостта, продължителността на продуктивен живот и изискванията за издръжливост.

Да се вслушаме в клиентите

За да може да отговаряме винаги на бъдещите нужди на бизнес клиентите, ще трябва да направим повече, отколкото да развъждаме с помощта на числа. Въпреки, че клиентите са силно фокусирани върху всички данни, които им предоставяме, много от техните проблеми не могат да бъдат решени само въз основа генерирането на очаквани разлики в потомството. Истински добрите животновъди искат животните им да имат „вид“ и ние смятаме, че е наша отговорност (и в наш финансов интерес) да създаваме добре изглеждащи говеда, така че нашите най-изтънчени клиенти да бъдат удовлетворени. За щастие, много от селектираните фенотипни признаци са основни за високата продуктивност при животните. Например силната физика при животните трябва да бъде от първостепенно значение за всяка развъдна програма. Биковете трябва да могат да издържат на дълги разстояния, а кравите трябва да имат здрави вимета и здрави копита. В нашата работа подбираме говеда, които са приспособими към топлина и влажност. Вярваме, че ако говедата могат да живеят в такава среда, ще могат също така да се адаптират много добре към по-северна или западна област.

В резултат на безпрецедентната суша на югоизток през 2007 г., много от нашите клиенти започнаха да проявяват интерес към кръстосване и начини на използване на хетерозиса за подобряване на производителността, особено при кравите. Доказано е, че кръстосването може да бъде изключително полезен инструмент за подобряване на производителността и ефективността. Ние насърчаваме нашите клиенти да развият добре обмислена стратегия за използване на подходящите видове или композитни породи в своите програми. Най-важното е постигането на дългосрочни цели, а не да се наблюдава „връщане назад“ в развъдната система. Ако се използва правилно, хетерозиса може да подобри почти всяка търговска дейност.

Перспективата

Дейността на производителите на животни за разплод и тази на животновъдите е тясно свързана с науката. Това важи в пълна сила и през 2008г. Правилните стратегии ще помогнат на някои животновъди да станат по-успешни и по-конкурентоспособни. Истинският животновъд трябва да развие способността да съчетава генетичните техники за подбор със здравия разум. Способността да се създават програми, въз основа на настъпили промени в отрасъла, винаги ще бъде от полза. Бизнесът с говеда включва много компоненти – предимно хора, говеда, правителство, глобалната икономика и майката природа. Успехът на всеки един от нас зависи от нашата способност да поддържаме правилна перспектива.

 

Скорошни статии