Успешно синхронизиране и програма за изкуствено осеменяване

понеделник, 24 октомври 2022

Автор: Annette Steffan*,
Heart River Genetics LLC Belfield, N.D.

 

Синхронизацията и изкуственото осеменяване са ефективни инструменти за създаване на качествени стада. Тяхната ефективност зависи от планирането и прилагането им в съответните програми. В тази статия са залегнали някои области, на които трябва да се обърне внимание за постигането на отлични резултати в областта на генетиката и възпроизвеждането с цел успешното им прилагане в нашите стада. Това ще направи проекта по-малко стресиращ за кравите и за служителите, които ще помагат при изпълнението на програмата, както и ще предостави икономическа възвръщаемост на инвестициите и усилията, положени по програмата.

Първата стъпка са научните изследвания и образованието

Квалификацията в областите синхронизация, системи за изкуствено осеменяване и процеси е от решаващо значение за това как да работим с програмата и как да се осъществи дадения проект. Всички A.I. медии предлагат информация за различни протоколи, които могат да се използват. Проучете и прегледайте тази информация и след това анализирайте с Вашия представител плюсовете и минусите на всеки протокол, отнасящ се до Вашата работа.

Определете целите си

Не правете протоколен или системен подбор само въз основа на разходите. Разширете процеса като добавите труд, оборудване и време за Вас и тези, които работят с Вас. Успехът не се измерва само с наличие на бременност. Цялостният успех включва управление, лекота при работа и намаляване на стреса върху добитъка, цена, ефективност и подходяща помощ. Възпроизвеждането е черта, която се влияе от много фактори и би било логично една успешна програма да идентифицира широка база от цели, имайки предвид основната цел за Вашата програма.

Придържайте се към Вашата програма

След като сте решили да използвате синхронизация и A.I. програма, се придържайте към това решение. Имайте предвид, че няма протокол, който да е 100% ефективен. Въпреки това, ако не изпълните програмата до края, има вероятност да не успеете да откриете източника за резултатите, които са били по-малки от очакваното и да направите необходимите промени за бъдещи проекти.

Контрол

Факторите, на които можете да влияете що се отнася до Вашия проект, са организация, оборудване, хигиена, налични ресурси и ограничения. Бъдете организирани като отбелязвате график на инжекциите върху календар. Уверете се, че сте включили и здравни програми за стадото. Не се препоръчва да се инжектират крави, когато прилагате инжекции за синхронизация. Това включва и други практики за управление на стадото, като търговска марка, отстраняване на рогата, брандинг замразяване и т.н. Това е една инвестиция във време, ресурси и труд, които могат да бъдат загубени в случаи на безотговорност.

Организация и чистота

Организиране, събиране и почистване на необходимите разплодни материали преди старта на проекта. Необходими материали за развъждане – термометър за проверка на температурата на водата, таймер, молив, бележник, пистолети за изкуствено осеменяване, обвивки, обвивки за протектори, ножица или специален инструмент за рязане (cito cutters), хартиени кърпи, ръкавици и бутилка спрей на изопропилов алкохол за почистване на оборудването. Периодично проверявайте и почиствайте пистолетите за изкуствено осеменяване, инструментите за размразяване, ножицата, както и работното място. Поддържането на чисто оборудване ще намали случаите на замърсяване на сперма и маточни инфекции.

Съоръжения и възможности

Излезте навън и погледнете работните заграждения и съоръженията. Спомнете си какви са пречките в системата и какво повече може да направите по проекта за тази година с цел по-висока ефективност на Вашите служители и добитъка. Удивително е колко резултати и намаляване на стреса може да се постигне чрез определяне на възможностите и приоритетите. Помислете как можете да се възползвате по най-добрия начин от климатичните условия.

Уважение

Ако сте наели човек да Ви помогне с изкуственото осеменяване и/или със синхронизацията, се отнасяйте с уважение към неговото време и възможности. Ефективността, подходящите работни съоръжения и организираността са определящи в развитието и поддържането на положителни и успешни работни отношения с тези, които сте наели, за да Ви помогнат. Вашият успех зависи от уменията им да правят това, в което са най-добри. Тези стъпки ще помогнат за създаване на успешна, резултатна и икономична следваща синхронизация и програма за изкуствено осеменяване. Успех!

*Annette Steffan и нейният съпруг Чък притежават Heart River Genetics LLC в Belfield, ND. Те работят с трансфер на ембриони и осигуряване на донори. Услугите, които те предлагат, включват: донорска супер овулация, волски ембрионален трансфер, услуги за изкуствено осеменяване, износ на ембриони, подготовка на реципиент на ембриона и управление. Те работят в областта на напреднала говедовъдна репродукция.

Скорошни статии