Ангажимент към усъвършенстване на породата Симентал

петък, 21 октомври 2022

Автор: Marty Ropp, Director of Field Operations
American Simmental Association

 

С усилената си дейност, животновъдите, отглеждащи стада от породата Симентал, допринасят за създаването на най-големия континентален генетичен пакет за производството на говеждо месо в САЩ. Може би се питате: „До какво точно води това?“. Това е стремеж за създаване на генетичен пакет, който перфектно допълва британските породи, осигурява идеални кръстоски за търговски цели и обещава краен продукт с високо качество. Можете да бъдете сигурни за качеството на месото от тази порода.

Само погледнете най-новите резултати от USDA Meat Animal Research Centergerm plasm project. Ще видите, че породата Симентал се нарежда сред първите континентални породи, като се вземе под внимание всеки важен икономически признак, започвайки от плодовитостта и стигайки до качественото мраморирано месо. В действителност, породата Симентал заема почетното първо място, що се отнася до оценката на повечето важни признаци.

Основната причина, SimGenetics да са конкурентноспособни, е голямата всеотдайност на селекционера да използва генетичната оценка и модерните технологии за селекция с цел – постоянно подобряване на техния продукт. Днешните американски Симентал говеда се отличават с по-лесно отелване и по-голяма умереност по отношение на размера и зрялостта на майката. Като допълнение, нашата програма за тестване на трупно месо помогна на Симентал животновъдите чрез предоставяне на информация, необходима за подобряване на трупното месо и признаците за производителност. И накрая, нашата задълбочена работа върху генетичната оценка, предостави на членовете и техните клиенти необходимите инструменти за управление на хетерозиса и откриване на ценни гени, достъпни в индустрията.

Хетерозис
Ако някой разработи продукт, който чрез инжектиране, ще увеличи продуктивния живот на кравите с 25 на сто, производителите с готовност ще го купят. Те ще инжектират животните четири пъти в годината, ако е необходимо, за да не изостават от темпа на развитие на производството. Този продукт не може да се открие в бутилка, но може да бъде намерен в контейнери за семенна течност и в развити кравеферми.

Този продукт се нарича хетерозис. След направени множество изследвания, се наблюдава около 25 на сто увеличение на продуктивния живот при говедата. Ето защо, кръстосването играе водеща роля в областта на генетиката при говедата в САЩ. С огромния си потенциал, тази хибридна активност за увеличаване на рентабилността е пренебрегната от производителите на животни за разплод и те не насърчават своите клиенти да се възползват от този продукт. Независимо дали производителите успяват със система за кръстосване на породи или използват смесени животни за разплод за опростяване на процеса, планираното кръстосване носи пари на скотовъдите!

Една от най-големите промени в системите за кръстосване е развитието на генетични оценки, които съчетават ефекта на развъждане с индивидуалните генетични качества, за да се предвидят производствените резултати за промишлените стада. С тези постижения не е необходимо да се мисли за нещо друго, освен за най-доброто и за най-доказалия се плазмен зародиш, подходящ за Вашите нужди при кръстосване. Днешните висококачествени смесени говеда са добър пример. Дните на обикновените кръстоски на бикове със съмнително родство и генетична стойност са преброени. Тези животни за разплод се заменят с проектирани такива, които използват най-ценните гени, предлагани от добрите породи в един лесен за използване генетичен пакет, който запазва хетерозиса и насърчава рентабилността.

 

American Simmental Association (Американска асоциация на породата Симентал)

В тези добри за бизнеса с говеждо времена, Американската Симентал асоциация (ASA) е заета с планиране на бъдещето. През изминалата година, ASA е описала базисна система за отчетност и регистър, така че производството може да бъде по-пълно документирано и оценено. Над 80 000 крави са включени в програмата през първата година. Освен това, първата доларова стойност на EPD показателите беше пусната тази година. Тези усъвършенствани инструменти за подбор представляват вземането на решения, свързани с реалните разлики в долари между генетичните варианти. ASA също предлага All Purpose Index (API) и Terminal Sire Index (TSI). В момента това са най-напредналите в технологичен аспект показатели, предлагани за всяка порода и са подкрепени от първата, най-голяма и най-надеждна генетична оценка в производството на говеждо месо днес.

Ако имате повече въпроси отностно SimGenetics и това, което те предлагат за Вашия бизнес, посетете новата ни уеб страница www.simmental.org.

Скорошни статии