Предимството на заплодяемост на потомството (DPR)

сряда, 19 октомври 2022

Автори: Angie Coburn,
Associate Vice President – Dairy Genetics, Genex

 

Производителите на млечни продукти обучават своите служители как да разпознават топлинните показатели при разгонване, използват протоколи за синхронизация и наемат техници, квалифицирани в техниките за изкуствено осеменяване (AI) с цел увеличаване на репродукцията в стадата. Не би ли било чудесно, ако можем да обучим кравите как да забременеят?

В действителност, много крави притежават способността да заченат и задържат плода. В Съединените щати тази способност се измерва с генетичната оценка – Daughter Pregnancy Rate (DPR). Този генетичен индекс отразява средния сервиз период при кравите и се изразява като процент от незабременели крави, които забременяват на всеки 21-дневен еструс цикъл. Например, един бик с възможност за прогнозно предаване на признак на потомството (PTA- Predicted Transmitting Ability) с DPR 1,0% означава, че вероятността дъщерите на този бик да забременеят през еструс цикъла е 1% в сравнение с тези с оценка нула.

Всеки процент от DPR също така съответства на четири сервиз периода. Данните за сектора показват средна стойност от $ 1,50 до $ 4,00 на животните за всеки допълнителен сервиз период. Цената на по-дългите осреднени сервиз периоди е специфична за всяко отделно стадо и зависи от това колко е изискуемият брой бременни животни в стадото, за да се достигне до планирания брой телета, родени на база месец или година. По-малко сервиз периоди – по-голяма печалба във всяка една ситуация.

Реалните въздействия

За да се покаже въздействието, което DPR може да има в сервиз периодите на дадено стадо, Genex представя програмата с добавена стойност ResultsTM за характеристики на отделните стада. Тази програма ще представи характеристика на горната и долната квартили на стадото и въздействието от приноса на разплодника върху общата Нетна стойност на стадото през целия продуктивен живот (LNM), Оценка на соматичните клетки и DPRТаблица 1 представя извадка от данните с резултатите от едно от GENESIS стадата, сравнявайки топ 25% и в дъното на таблицата 25% от кравите в стадото, въз основа на оценката на разплодника за DPRТаблици 2 и 3 представят списък на разплодниците, представени във всяка група.

Средната стойност за прогнозно предаване на признак на потомството (PTA) за бици в топ 25% е 2.25% DPR. Биците, представени в този квантил са средно с 121 сервиз периода с 13-месечен интервал на отелване. В противоположната страна, в дъното на таблицата с 25% средната стойност е DPR 3,87% по-малко и биците в тази четвърт са представени средно с още шестнадесет сервиз периода повече и почти месец по-дълъг интервал на отелване.

В стадото работи професионален AI техник и всички крави се отглеждат с помощта на комбинация от протоколи за синхронизация и топлинните показатели при разгонване. С 57 крави във всяка четвъртина и скромната стойност от $ 2 на сервиз период, в дъното на таблицата 25% струва на стадото $1.824 само за една година. Вижда се как изборът за DPR води до най-долния ред. Общата възможна печалба е още по-голяма с LNM $, която съчетава нетен доход за всички черти.

Минали и настоящи тенденции за плодовитост

От 2003 г. USDA-AIPL1 предоставя PTAs за DPR като част от рутинните генетични оценки за разплодници и бици от всички млечни породи. В миналото, резултатите от селекцията с цел увеличаване на производството са показвали намаляване на плодовитостта при биците. Графики 1 и 2 показват линиите за добив на мляко, както и DPR в Холщайн и Джърси породи, съответно. Тези графики показват противоречивата същност на висококачествената продукция и ниската плодовитост.

Откакто плодовитостта при биците е тясно свързана с подбора, в отрасъла се налага мнението за косвено подобряване на плодовитостта при биците с помощта на Признака за продуктивен живот, с помощта на който се забавя бързия спад, очертан в графиките. След като вече DPR е разработен като непосредствен критерий за плодовитостта при биците, той беше включен в LNM формула с акцент върху признака от седем процента. В резултат на това, при приложената през Януари 2010г. основна промяна за първи път не се наблюдава отрицателен спад в генетичния прогрес за DPR. Считам обаче, че производителите на млечни продукти ще се съгласят, че не можем да се задоволим с тези резултати и трябва да се работи за по-нататъшно подобряване на плодовитостта при биците. В момента DPR има относителна тежест от 11% в рамките на LNM. Подобрение се очаква до следващата основна промяна.

Работа в посока на по-голямото подобрение

В Genex, още по-голямо внимание се отделя на DPR при селекцията на разплодници за чифтосване и бикове за програмите Quantum и GENESIS. Това е нашата позиция, за да можем да постигнем още по-голямо подобрение, що се отнася до плодовитостта при биците и качеството на признаците. Genomic технологии помагат за постигането на тези цели. Първо, може да се анализират значително повече бикове, за да се определи кои от тях са най-добрите, базирайки се на всички разглеждани черти. Важното в случая е, че това определяне може да бъде извършено, когато животните са на по-малко от година. Не е необходимо да се чака докато бика се сдобие с потомство от млечни крави, за да се прецени репродуктивната ефективност. Вместо това, можем да използваме информацията от двата геномно доказани бика и девствени юници за вземане на оптимални решения за чифтосване.

Практическото използване на DPR ежедневно във фермата е лесно. Първо, и най-важното, да обърнем внимание на биковете на база цялостното им LNM класиране – не забравяйте, LNM включва DPR в рамките на индекса и повлиява достатъчно добре в сравнение с други черти, които повлияват  на печалбата.

След като вече имате група от разплодници, които отговарят на общите ви нужди, чифтосвате с тях вашите крави за постигане на оптимални резултати. Има случаи, когато разплодник с отрицателно DPR е правилния избор (счита се, че няколко бикове от Таблица 3 – в дъното 25% от примерните резултати – бяха избрани за чифтосване). С помощта на програми като MAPTM (Mating Appraisal for ProfitTM) чифтосването става бързо и лесно. Ако по-голямата част от спермата която използвате е от бикове с положителни стойности на DPR, би трябвало да настъпят забележими промени при сервиз периодите и интервала при отелване в рамките на точно едно поколение.

Да оставите кравите да работят за вас е лесна задача. Разбира се, те трябва да дадат своя принос за генериране на доходност във фермата.

Скорошни статии