Задава се нова ера на оценките

понеделник, 24 октомври 2022

Автор: David Selner

 

Специалистите по генетика в Animal Improvement Programs Laboratory (AIPL) обявиха, че са първите, реализирали геномни предположения за генетичната стойност на по-млади разплодници в сътрудничество с A.I. стада. За целта на мащабното проучване на USDA беше изследвано ДНК на 5 285 доказани Холщайн разплодници и 75 бици от A.I. стадата.

Техните ДНК бяха разделени на микроскопични сегменти по всичките 30 хромозоми на говеда. След това беше направен анализ, с цел да се установи, дали разликите между различните ДНК елементи измежду различни животни могат да обяснят разликите в проявлението на признаците на тези конкретни разплодници. Така изследователите успяха да оценят генетичното въздействие на някои видове ДНК елементи, наречени Single-Nucleotide Polymorphism(SNP) или т.н. Единични нуклеотидни полиморфизми.

Когато се знае генотипа на животното, може да се добавят генните очаквани резултати заедно с обикновените родословни резултати, с цел получаване на по-висока генетична оценка. Средната надеждност на обикновен млад разплодник беше около 36%, докато при прилагането на тестове за геномно подобрение, средната надеждност нарастна до 76%. Наблюдава се много по-точна комбинация при предсказване на евентуалната генетична оценка.

Последните геномни оценки на 623 млади бикове и 29 юници бяха известни само на тези, които са платили за научни изследвания на USDA. Сред тях имаше членове на NAAB (A.I. стада) и Semex alliance. A.I. организации, които допринесоха за научните изследвания, ще се възползват от петгодишен период на изключителни права за получаване на геномни оценки чрез имейли от USDA.

Продължават научните изследвания с цел по-голяма яснота отностно генотипите при биците. Развъдните асоциации предоставят данни за вида, включвайки се в изследванията. Но нито AIPL, нито развъдните организации обявяват – кога, как, или посредством кого – вие като животновъди може да се включите. Това скоро ще се случи.

В продължение на години, хората са вярвали, че за в бъдеще ще можем да получаваме точни проби чрез анализ на гените, които дадено животно наследява от родителите си, вместо дългото чакане за млечни крави, за да стане ясно кои гени са били наследени.

Подгответе се за много промени в развъдната индустрия и как това може да повлияе на отглеждането и маркетинговите програми. В World Holstein, ние се ангажираме да бъдете винаги добре информирани. Нашата страст е развъждането и всички ние искаме да знаем какво ще ни донесе бъдещето.

Тази статия е публикувана с разрешение на Holstein World от май 2008 г. За повече информация относно тази публикация, моля, посетете сайта им: www.holsteinworld.com

Скорошни статии