Как да тълкуваме и разчитаме генетичните кодове – 3 част

понеделник, 24 октомври 2022

Хаплотип наследяване

1. Ако и двамата родители са носители на нежелан хаплотип (HH1C):

Има 25% шанс, че ще има засегнат потомък, който няма да оцелее до раждането.

От живото потомство една трета ще бъде незасегната от носител и две трети ще бъдат носители.

Например: HH1C крава (носител = Rr) х HH1C крава (носител = Rr)

R = нормален хаплотип

r = HH1 Haplotype (съдържащ причинната мутация)

2. Ако майката е неизвестна, но дядото и бикът са незасегнати носители на нежелан хаплотип (HH1C):

Има 12.5% шанс, че полученият ембрион няма да оцелее до раждането.

3. Ако кравата и бикът са носители на различни хаплотипове, например: ако кравата е HH1C и бикът е HH2C, може да се очаква следното поколение:

25% не-носители на двете (HH1T и HH2T)

25% носители на един (HH1C)

25% носители на другия (НН2С)

25% носители на двете (HH1C и HH2C)

            Важно е да се разбере!

Отрицателното въздействие на тези хаплотипове вече се отчита със следните индекси: заплодяемост на дъщерите (DPR) и плодовитост на бика (SCR). Освен това петте Холщайн хаплотипа, които оказват влияние върху плодовитостта, са включени в подотдела плодовитост и здравно състояние (FYFT $) на индекса на Идеалната печеливша крава (ICC$), разработен от GENEX.

Индекса FYFT $ разпознава икономическото въздействие на тези хаплотипове, засягащи фертилитета и мъртвородените и понижава оценките на биковете съобразно  честотата на проява на този хаплотип в популацията. Поради това фермери, които използват оценките на заплодяемост на дъщерите (DPR), плодовитост на бика (SCR) или ICC$ индекс при избора на бици, вече са отрицателно коригирани за тези генетични условия.

Загуби и оценка на риска

Таблица 1 обобщава сценарий, описващ потенциалните икономически загуби от тези хаплотипове и тяхното въздействие върху програмите за размножаване.

С приблизително 1400 холщайнски бика на разположение в индустрията, 14-15% носи един или повече хаплотипи. При сегашната честота вероятността за комбиниране на две животни носители е седем на всеки 1000. Стадо със средно 31% заплодяемост би се подобрило само с 0.36%, като елиминира бик, който е носител на хаплотип. Отново тази информация вече е отразена в DPR и SCR. При избягването на закупуването на сперма от бикове, които носят тези хаплотипове, техните ефекти се умножават двойно.

В заключение, с напредването на технологиите ще се научава повече за генома на говедата и как тази информация може да бъде включена в управлението на фермата. Знаейки повече за хаплотиповете целта трябва да бъде идентифицирането на съответното икономическо въздействие на тези открития и след това да се използва здрав разум, за да се разработи най-печелившата развъдна програма.

Отразяване на информация за хаплотипове:

 

Скорошни статии