Как да тълкуваме и разчитаме генетичните кодове – 1 част

понеделник, 24 октомври 2022

Този материал е предназначен да помогне да се обяснят настоящите генетични кодове, които са намерени след имената на регистрираните животни Холщайн по родословие, уеб информационни листове, каталози и топ списъци.

На първо място представяме няколко дефиниции на общите генетични термини, които ще бъдат използвани в описанието и обясняването на хаплотиповете и  генетичните кодове. Диаграмите по-долу могат да помогнат за визуализирането на тези генетични компоненти.

Генът е последователност на ДНК, която кодира (т.е. наръчникът с инструкции) за конкретна аминокиселина. Тези аминокиселини са градивните елементи на протеините. Всяко животно има две копия от всеки ген (което може да варира – вижте алелите по-долу).

Хромозомът е голяма единица ДНК, съдържаща много гени. Всяка хромозома се състои от чифт хроматиди. Говедата имат 30 хромозоми, намерени в повечето клетки в тялото. В спермата и яйцеклетките, хроматидите съществуват като несвързани единични единици. Следователно, едно животно наследява половината от всяка хромозома (и по този начин едно копие от всеки ген) от всеки родител.

Алел е форма или версия на ген. Животно може да има един и същ алел върху двете хромозоми (хомозиготни) или различни алели (хетерозиготни). Гените могат да имат множество алели, като например генът MCR1, който е отговорен за някои от вариантите на цветовете на червеното окосмяване, като вариациите с два алела са най-често срещани. Едно животно може да наследява само един алел от всеки родител.

 Червени Алели

Рецесивен алел е този, който има само ефект, когато едно животно наследява тази версия на гена от двамата родители. Доминантен алел засяга животно, когато се наследяват една или две версии. Повечето вредни алели са рецесивни.

SNP (единичен нуклеотиден полиморфизъм) е единична единица ДНК, която варира между животни от една и съща порода или вид. SNP може да се намира в гена или в област между гените на хромозома. SNP са маркерите, използвани при генотипиране на животни участващи в геномна селекция.

Хаплотипове е група от SNP или алели, разположени близо една до друга върху хромозомата, които обикновено са наследени заедно.

 

Скорошни статии