Репродуктивен мениджмънт на стадото

петък, 21 октомври 2022

От Dr. Patterson,
Professor of Animal Science, University of Missouri

 

Потенциалът за генетично подобряване на стада в САЩ чрез постиженията на биотехнологиите никога не е бил по-голям. Последните подобрения в методите за предизвикване и синхронизиране на еструса и овулацията при крави след раждане и replacement юници, създават възможност за значително разширяване на използването на AI в чистокръвни, така и в търговски стада.

Таблиците по-долу предоставят сравнение на еструс протоколи за синхронизация и получените резултати при бременност и след родилен период при крави въз основа на работата на AI след разпознаване на еструса или на предварително зададено време без откриване на еструса. Ясно е, че понастоящем съществува технология за успешно осеменяване на крави на предварително определено време, с произтичащите от това високи нива на бременност, сравними с тези, постигнати при разгонване.

Значението на тези последни подобрения в репродуктивното управление изисква тесни взаимоотношения в работата на производствения сектор, промишлеността и академичните среди, за да се повлияе успешно използването на AI сред производителите на говеждо месо в САЩ. Тези сектори се обединиха преди една година с колективна мисия: „За оптимизиране на производителността и подобряване на рентабилността на дейността на кравите чрез улесняване възприемането на икономически ефективни, прилагани репродуктивни технологии.“

Основната цел, заложена от тези различни сектори е: „За обучение на производителите на говеждо месо на устойчиви репродуктивни системи за управление за поддържане на американското лидерство и конкурентоспособност на световния пазар на говеждо месо.“ Тази цел ще се осъществи с подкрепата на  Reproductive Leadership Team, чиито усилия ще бъдат насочени към:

1. Насърчаване използването на репродуктивни технологии от производителите;

2. Обучение на производителите в управленски способи, които ще увеличат вероятността от успешното AI развъждане;

3. Обучение на производителите възможностите в маркетинга и за ползите, които са резултат от използването на   подобрени репродуктивни технологии.

 

 

Скорошни статии