Идеи и съвети за подобряване на стадото - част II

петък, 21 октомври 2022

„Mоят дядо разполагаше със стадо, фенотип и може би с много крави кърмачки и ето как направи своя избор. Само ако знаеше с какви похвати и методи за отглеждане разполагаме днес!“

 

Tom Field, professor, Beef Cattle Management Systems,
Colorado State University

 

Когато се върнем назад и погледнем наличните инструменти на днешните скотовъдци, ще се учудим колко далеч сме стигнали в развитието на отрасъла. Иновации в ДНК технологията и използването на ултразвук и системи за цветен анализ при съхранение на растения допринасят за развитието на един динамичен свят, в който да можем да направим своя избор. Поглеждайки напред в бъдещето ще бъдем развълнувани от мисълта за това на къде сме се запътили.

Вземане на подходящи решения

Възможността да се правят смислени сравнения на стада, природа и дори континенти променя способността ни за вземане на добри решения. Днес, достъпът до методи като изкуствено осеменяване и ембрионален трансфер позволява на производителите да открият нови хоризонти в областта на генетиката. Тези иновации дават възможност на малките и средни животновъди да се конкурират с големите животновъди, отностно качеството на продукта. Те разполагат с генетични инструменти и имат възможност да напреднат бързо и да направят значителни промени в една популация.

Ако се вгледате в топ 10 на разплодниците във всяка порода, ще откриете, че те не идват от едно и също място или само от големи стада. Дори и при стадо със 100 глави добитък има шанс да се произвеждат бикове, признати от Genex.

Мотивацията за използване на достъпните инструменти и подходи е голяма, защото производителите могат да създадат една много успешна програма, независимо от размера на тяхното стадо.

Науката

Не беше толкова отдавна времето, когато се използваше таблица и приспособените формули за тегло представляваха квантов преход в генетичното подобряване. Днес имаме достъп до широк спектър от Expected progeny differences (EPD), т.е. Очакваните различия в потомството, налични чрез национални програми за оценяване на животни. Най-важната и съществена черта на развъдните асоциации е полезната дейност на базите данни. Заедно, тези бази данни са в основата на бъдещия прогрес на индустрията за създаване на едър рогат добитък в подходяща среда и за производството на продукти, които не само отговарят на вкусовете на потребителите, но и допринасят за значителни подобрения в здравния статус. Предизвикателството за производителите е да се справят с количеството EPD и наличните данни.

С напредването и развитието на технологиите, инструментите ще изглеждат по-малко непреодолими. Ще нарастне интересът към различни стратегии за подбор и инструменти, които отговарят на целите на животновъдите и техните клиенти.

Използването на персонализиране и помощни програми за вземане на решения дава възможност да се въвеждат специфични данни, като например климатичните модели, патогенни товари, както и друга информация, отнасяща се до стадото с неговите особености. Софтуерни пакети ще участват с генетични бази данни в световен мащаб за генериране на разплодници и системи за чифтосване, които са най-подходящи за точно определени ферми. Решението за ранчо в централна Невада няма да бъде същото, в сравнение с това във ферма в югозападна Айова. Вълнуващо е да мисля за избора като най-подходящ за дадена ситуация, а не за „един размер, подходящ за всички“.

С тази система, даден производител на животни за разплод следва да може да предостави списък със специфични бикове, които отговарят на нуждите на клиентите му. Възможно е да се окаже, че неговото/нейното стадо не може да задоволи изискванията на клиента. Въпреки това, благодарение на напредването на съвременните технологии, този производител ще може да препоръча на този клиент за партньор фирма, която да отговаря на тези изисквания. Ще се стигне до момента, когато вярното персонализиране ще се фокусира върху нуждите и целите на клиента.

Общуване

Като индустрия, най-добрата възможност, за да бъдем по-производителни и по-добри в това, което правим е да се подобри комуникацията между бизнес секторите. Най-важната комуникация трябва да е между производителя на разплодни животни и клиента. „Какво ви трябва? Защо имате нужда от него? От каква комбинация от признаци имате нужда?“. В резултат на това, ще бъдем в състояние да доставим генетика и информация персонално за нуждите на клиента. В момента повечето от тези разговори се състоят в деня за продажба и това е малко късно, особено след като отрасълът започва да предлага поредица от стратегии.

Разпространителите и хранителните услуги работят с цел не само да доставят храна, а и да създадат запомнящи се и фантастични преживявания. Доставчици, например в производството на говеждо месо, ще трябва да представят много вкусен продукт и да наложат този продукт на пазара, рекламирайки метода на производство.

В наши дни разполагаме с много разнообразни и достъпни методи – анализ на видео изображения, камери в консервни фабрики, ДНК тестове, чувствителност на данни в комбинация с ултразвук и системи за предаване на данни са само част от нововъведенията. Въпреки, че трябва да се намалят несъответствията в говеждото месо, до този момент не сме имали средствата да направим това. В бъдеще това ще бъде възможно и така ще бъдат изпълнени изискванията на доставчиците. Това не е „един размер“ за всички на пазара, говеждото месо е гъвкав, адаптивен продукт, важен за много потребителски пазари. Имаме възможност да създадем система за комуникация нагоре и надолу по веригата на производство на говеждо месо, което позволява непрекъсната и ефективна информираност на потребителите за земеделието и живота във фермата.

Картина на бъдещето

Като отрасъл сме длъжни да се опитаме да разчупим смисъла на думата „стока“, защото печалбата се дължи на гордост от притежанието, управление на добавената стойност, ангажираност с потребителите и лоялността към марката и тогава производителите ще могат да контролират собствената си съдба. Всички предизвикателства, пред които сме изправени, подсказват, че този отрасъл ще има чудесно бъдеще, ако сме убедени в нашите възможности.

От 1989 г. Tom Field работи в Колорадския щатски университет като асистент, доцент, а понастоящем и професор по Системи за управление на говеждото. На тази позиция, той е участвал в много съвети и комисии. Бил е член на изследователския екип, разработил стандарти за Certified Beef Hereford, помогнал за разработването на стратегически план за американската Shorthorn асоциация, съавтор на бестселъра за говеждо производство – „Производство на говеждо месо и управленски решения“ и съавтор на „Scientific Farm Animal Production“.

Скорошни статии