Здравни признаци - SCS, DPR и продуктивен живот

сряда, 19 октомври 2022

Когато решим да закусим здравословно и влезем в магазин за хранителни стоки, за да си купим необходимите продукти, разбираме, че всеки един от тях е оценен според своето количество. Яйцата са дузина, хлябът е на бройка, плодовете и шунката на килограм, зърнена закуска – в кутия. Ако пазарувате за първи път, това ще ви обърка доста.

Подобно изживяване може да ни се случи при „пазаруването“ на здравни признаци. Продуктивен живот се измерва в месеци, Заплодяемост на потомството (DPR) се измерва в проценти и Оценка на соматични клетки (SCS) се измерва чрез хил./милилитър. Но не сме разполагали с достатъчно години, за да се окажем толкова запознати с процеса и величините. Когато човек се вгледа по-отблизо, някои очевидни въпроси възникват – „По-високото число винаги ли е по-добре?“, „Какви са практическите последици?“ И накрая, „Каква е цената, която аз ще платя?“.

Хайде да прочетем съставките

Откъде произлизат данните отностно здравните признаци? Данните за SCSDPR и оценките за продуктивен живот са събрани от документите на производителите от Асоциацията за подобряване на млечните стада – Dairy Herd Improvement Association (DHIA), редактирани и след това обобщени за всеки оценен период.

SCS е най-старият от тези три признака. SCS е познат признак, тъй като всеки месец се запознаваме с изнесените резултати от DHIA, отностно оценките на соматичните клетки за всяка крава. SCS резюмето отностно бика е пряко отражение на тези месечни резултати и включва нивото на соматични клетки на милилитър мляко за всяка от дъщерите му. Пробата на бика се записва като log оценка с 3.00 като средна стойност за всички породи. Над 3.00 се отнася до по-високи SCS, докато по-ниска от 3.00 се отнася до подобрен SCS.

Най-новият от тези признаци е DPRDPR е пряко отражение на лекотата или трудността дъщерите на бика да забременеят спрямо средната стойност. Отново DHIA разплодни записи представляват обобщените данни. Както можеше да се предвиди, първите значими актуални данни DPR за разплодното животно всъщност се получават, когато дъщерите му са около 225 дни „в мляко“. Нула е средната стойност за този признак. Положителните числа означават, че дъщерите на бика са по-склонни да забременеят спрямо средната стойност. Отрицателните числа означават, че вероятността дъщерите на бика да забременеят е по-малка.

Продуктивен живот е критерий за това, колко дълго дъщерите на бика всъщност са продуктивни в стадото. Продуктивен живот се измерва в месеци и прогнозира броя месеци, повече или по-малко, в които дъщерите на конкретното разплодно животно ще останат в стадото спрямо средната стойност. Очевидният въпрос е, ако този признак измерва или прогнозира колко дълго те ще останат в стадото, може ли да се разчита на ранната информация? За щастие, SCS и дълбочината на вимето са в корелация с признака Продуктивен живот и се появят рано в пробата на бика. Освен това, признакът DPR е също силно свързан с признака Продуктивен живот, който позволява USDA (Министерството на земеделието на САЩ) да изнесе данни с необходимата точност отностно Продуктивен живот на повечето разплодни животни. Това трябва да е от значение за повечето собственици на ферми с млекодайни крави; крави, които отново лесно се заплождат, имат ниски SCS и плитки вимета –  обикновено остават най-дълго в стадото.

 „На пазар“ за признаци за здраве

От практическа гледна точка, „пазаруването“ на здравни признаци (SCS, DPR и Продуктивен живот) е сравнително ново преживяване. Въпреки това, съответните стойности са  $ 15 $ 21 и $ 29. Това са стойности в долари, които се отнасят съответно за всяка единица мярка за SCSDPR и Продуктивен живот.

За всяка 0.1 над или под 3,00 (средна SCS log оценка за всички породи) всеки бик има стойност, вписана в Lifetime Net Merit (LNM$) формула. USDA оценява всяка .1 log оценка на $15. Ако дадено SCS резюме на бик е +2.80, актуалната му SCS стойност в долари в неговата LNM$ проба е + $30 ($15 х 0,2 = $30). Ако неговата SCS е +3.20, стойността в долари ще бъде – 30 $ ($15 х -0.2 = – $30). По- добрия вариант е наличието на по-ниска SCS оценка.

Стойността на всяка единица (процент) в DPR е $21. Всеки положителен процент е четири обслужващи периода по-малко. Всеки отрицателен процент е още четири обслужващи периода. Нула е средна стойност. Ако един бик има DPR + 2,0%, неговата DPR стойност в долари в неговата LNM$ проба би била + $42 ($21 х 2 = $42).

По настоящем USDA оценява всеки месец на Продуктивен живот на $ 29. Бик с Продуктивен живот на +3,0 (месеци) ще има стойност на Продуктивен живот в долари + $ 87 ($ 29 х 3 = $ 87) в неговото LNM$ (нетна стойност на продължителността на живота) резюме.

LNM$

Повечето от нас нямат нищо против да купуват дузина яйца и хляб на бройка. Също така, повечето собственици на ферми с млекодайни крави знаят цената на сто, която получават за тяхното мляко и вероятно тяхната храна струва толкова. В рамките на LNM$ формулатаDPRSCS и Продуктивен живот възлизат на 43 процента, близо половината от LNM$ пробата на бика. Когато признаците за здраве и способност започнат да напомнят за съществуването си, те със сигурност ще окажат влияние върху паричния поток и нетната стойност. Здравеопазването, производството, структурата и способността при отелване се измерват с LNM$, за да се подредят разплодните животни според нетната им рентабилност.

Гледайки нещата в по-общ план, генетично твоето стадо е сбор от тези признаци. Използвайки LNM$ индекс при вземане на решенията за подбор на разплодни животни може да помогне за повишаване на генетичната основа и рентабилността на твоите говеда. Както винаги, най-добрият съвет е да се започне с най-добрите LNM$ за разплодни животни и селекцията да започне от там. Но точно както пазаруването за закуска, е важно да се знае стойността на съставките.

Скорошни статии