Признаци за здраве и по-добра производителност

сряда, 19 октомври 2022

Автор: Bennet Cassell, Extension Dairy Scientist,
Genetics and Management,Virginia Tech

 

Производителите на млечни продукти от години използват методи за селекция на висококачествена млечна продукция. Генетичното подобряване води до производство на над 7,000 lbs повече мляко при една лактация на крава Holstein, родена през 2003 г., отколкото при нейния предшественик, роден през 1960. Признаци – особено вимета, копита и крака – също се подобряват, поради факта на бързо развиващ се подбор. Въпреки това, здравето и плодовитостта на млечните крави не могат да бъдат включени сред тези успехи. Най-очевидният пример е, че генетичната тенденция доведе до половината от девет точки спад при нивата на бременност при породата Holstein между 1960г. и ниската си точка през 1995 година.

В отговор на това, в последните години производството разработва национална генетична програма за оценка на броя на признаците за производителност, включително и плодовитостта. През 1994 г., когато беше въведена годишна Нетна стойност през целия продуктивен живот –  Lifetime Net Merit (LNM) заедно с генетичните оценки за продуктивен живот и соматични клетки, продуктивните  признаци получиха 74%. До 2006 г. процентът на продуктивните признаци пада до 46. Очаква се производството да бъде намалено в следващото преразглеждане на LNM, планирано във връзка с промяната на генетичната база през 2010 година.

През 2003 г. написах статия, озаглавена „Породата Holstein прави това, за което ги отглеждаме“ за A.I. колонката в Hoard’s Dairyman. Тази колонка се поражда от зададени въпроси на шведски животновъд в Южна Америка. Кравите в тази част на света са били отглеждани основно с трева, ниски производствени разходи, което води до различни очаквания на оптимална производителност на кравите, отколкото при повечето млекопроизводители в САЩ. Ето част от статията:

     „Американската порода Holstein се отглежда в затворено пространство с неограничен достъп до висококачествена, високоенергийна храна. Кравите Holstein ядат, обръщат се на една страна към водата, след това на другата страна, лягат и преживят няколко часа преди да се отправят обратно към храната. Породата Holstein е подходяща за такава система на управление и нашият пазар на мляко е по-добър от всеки друг.“

Очакванията за кравите Холщайн се променяха по това време, и тази колонка продължи да се развива:

     „Производителите в САЩ, през последните няколко години, повдигат въпроса за Holstein и по-високата продукция. Кравата Холщайн дава мляко за сметка на телесното тегло, репродуктивна способност, и в крайна сметка, дори на нейното здраве. Колко повече добри гени за производство може да притежава крава Холщайн – и хората, които трябва да управлявате този вид стадо да се справят?“

Днес, млечни животновъди предлагат посредством биците решения за подбор на по-здрави, по-плодовити крави, които са издръжливи. Трябва да се обърне голямо внимание на здравето и признаците за производителност в следващите години, както и на успеха от тези усилия чрез геномни оценки. Можем да очакваме много по-точна идентификация на потенциалните майки с напреднала генетика за обикновените наследствени признаци. В миналото сме имали възможност повече или по-малко да разпознаем коя крава е наистина по-плодовита или ще живее по-дълго през периода на майчинството. Геномните оценки, разбира се, също така предоставят много по-точна проверка на младите бикове, подложени предварително на тест за потомство.

Използване на генетични оценки за признаци на производителност

     Генетичните оценки за признаци за здраве и производителност са били добавени към съществуващите проби за производство и структура. Налице е еднопосочен клапан на генетични оценки и ние само трябва да го добавим към съществуващите списъци. Инвестиционното Genex Ръководство за август 2009 г. включва 28 различни признака, с изключение на комбинации и индекси, за всеки бик. Как биха могли млекопроизводителите да се справят с цялата тази информация?

 

Използване на комплексен показател като LNM за решения, свързани със селекцията.

Изборът на индексите, които съчетават производството, здравеопазването и тестовете за производителност са от съществено значение за вземането на правилни решения, свързани със селекцията. LNM (или Fluid и Cheese Merit), открива A.I. бикове, чиито дъщери притежават най-благоприятни комбинации от гени за продуктивен живот. Икономическите ценности, използвани в LNM, го правят изключително полезно за търговски производители. Fluid Merit е добър избор за всички земеделски производители, които продават на млечни пазари с висок клас I, без протеини.

 

Изключение: С бикове, които се отличават с изключително неблагоприятни тестове за трудност при отелване или процент мъртви раждания трябва да се работи с повишено внимание, или въобще да не се работи с тях.

В миналото препоръчвах метода чрез използване на проби за трудност при отелване да се избират партньори за девствени юници, но да продължат да се използват бикове с по-неблагоприятни проби за трудност при отелване за по-стари крави. Но вече не подкрепям тази практика. Зряла Holstein крава може безопасно да роди теле, заплодена от бикове с трудност при отелване, но това теле наследява гените на бащата за трудност при отелване. Тези неблагоприятни гени ще бъдат запазени в юницата, изразени при първото си раждане и всички последващи раждания. Holstein животновъдите ще избягват бикове с трудност при отелване, дори ако всички други качества са забележителни.

 

Селекцията на индивидуални признаци на производителност може да има неблагоприятно въздействие върху генетичния прогрес за други икономически важни черти.

Производителите трябва да внимават да не бъдат твърде много привлечени от бикове с отлични качества на производителност или вид комплексни показатели, освен ако тези бикове не заемат приемлива позиция за цялостен индекс като LNM. Например, неограничена селекция за подобряване на плодовитостта може да намали производството. По-разумно би било да се избират бикове с по-висок процент DPR с приемливо място сред първите 20 на сто от всички A.I. бикове за LNM. В същото време този метод позволява на „плодовити“ бикове да останат настрани от LNM.

 

Кое е по-добре – високи резултати при тестовете или ниски резултати?

По-високите резултати са по-добре за много от признаците, включително и Продуктивен животЗаплодяемост на потомствотоСтруктура на вимето и крайниците. По-ниските резултати са по-добри за признаците: Оценка на соматични клеткиТрудност при отелване при биковеТрудност при отелване на дъщеритеПроцент мъртвородениМъртвородени телета от дъщерите. По-ниски стойности за ръста са благоприятни при Holstein за много стада. LNM вече обяснява разликите в посока на подбор, на икономическата стойност на всеки признак и начина на генетично свързване на този признак с други признаци, включени в индекса. Ако изборът се основава на LNM, производителите няма нужда да знаят отговора на този въпрос.

Добавянето на признаци за здраве и производителност към генетичните оценки за вида и производството води до много по-ефективни програми за развъждане и за подобряване икономическата заслуга на млечните крави. При създаване на развъдни програми трябва да се наблегне върху кравата като цяло – здрава, плодовита, продуктивна, с виме и копита/крака, подходящи за съвременните системи на управление. Наличните методи за животновъдите днес са най-добрите, които някога сме имали, и се очаква да стане още по-добре с развитието на геномната технология. Генетичното подобряване е инвестиция в дългосрочната рентабилност на млечното стадо. Всички производители, независимо от всякакви други особености на своето земеделско стопанство, имат достъп до най-добрите генетики, които някога са били на разположение.

Скорошни статии