Oligo болусите осигуряват минерална и витаминна добавка на млечни крави или крави с бозаещи телета. Те позволяват  дългосрочно снабдяване с микроелементи и витамини. Препоръчват се за говеда, хранени с трева. При продължителни ефекти периодът им на разпадане е 6 месеца.

Oligo болусите улесняват осигуряването на специфични минерали, микроелементи и витамини на млекодайни или крави с бозаещи телета, особено когато са на трева и не получават специално адаптирани дажби. Това е много добра алтернатива на минерализацията.

Подобни продукти