Витаминно-минерални и калциеви болуси

Витаминно-минералните болуси съдържат комбинация от основни витамини и минерали, необходими за цялостното здраве, растеж и продуктивност на животните. Тези болуси са формулирани така, че да се справят със специфични хранителни дефицити или да подпомагат специфични физиологични функции. Съставът на болуса може да варира в зависимост от целевия животински вид, възрастта и специфичните изисквания.

От друга страна, калциевите болуси са специално разработени, за да осигурят допълнителен източник на калций за животните. Калцият е основен минерал, необходим за различни физиологични процеси, включително за развитието на костите, мускулната функция, нервната трансмисия и съсирването на кръвта. Калциевите болуси често се използват за предотвратяване или лечение на състояния като млечна треска (хипокалциемия) при млекодайни крави, при които се наблюдава внезапно понижаване на нивата на калций в кръвта по време на отелването.

Формата на болуса позволява контролирано освобождаване на хранителните вещества за продължителен период от време, което осигурява продължително подхранване. Това може да бъде особено полезно в ситуации, в които се изисква непрекъснато доставяне на хранителни вещества, като например при пасящи животни или когато животните могат да имат ограничен достъп до определени хранителни вещества в храната си.

Gestadry болус image

Gestadry болус

Олиго Болус image

Олиго Болус