Eye Breed

Eye Breed е първата технологична иновация, която Ви позволява да извършвате осеменяване без ректална палпация.

Повече от 70 години процедурата по изкуствено осеменяване (ИО) се извършва чрез ректална палпация, която се базира оператора да вкара пистолета за ИО през шийката на матката и след това аплицира спермата в тялото на матката. Eye Breed Ви освобождава от манипулацията (ректална палпация) и Ви осигурява възможност да използвате този нов технологичен метод.
Поискай оферта

Осеменяване без ректална палпация

Eye Breed е единствената налична система, която позволява на оператора напълно да избегне ректалната палпация за да извърши осеменяване на крави. Манипулацията причинява по-малко стрес и дискомфорт за животните. Елиминира напълно опасността от пренасянето на инфекции. Предпазва операторите от мускулно-скелетни нарушения, които са възможни при класическото ИО и се избягват при осеменяване с Eye Breed.

Бързо обучение

Тази техническа революция позволява в рамките на 4 часа фермерът да усвои напълно манипулацията по ИО. Това му дава възможността надеждно, безопасно и с гарантирано по-добри резултати да извършва осеменяване на своите крави.

Хуманно отношение към животните

Хуманното отношение, както към животните, така и към операторите е подобрено. При животните манипулацията елиминира стреса. За операторите гарантира лекота на използване, предпазване на здравето и постигане на по-добри резултати при ИО.

Свързано осеменяване – Wi-Fi

Eye Breed е инструмент, който посредством Wi-Fi връзка предава изображение към Вашия смартфон или таблет. Това улеснява работата на оператора давайки му възможност да наблюдава и контролира целия процес на ИО. Също така позволява диагностициране на различни заболявания на половата система на животните. Позволява да бъдат направени снимки и видеозапис на целия процес.

Поискай оферта