XtremiA

сряда, 1 февруари 2023

От 1946 г. осеменяването на животни е обичайна практика в повечето видове развъдни програми, но за 70 години процесът не се е развил. Днес Elexinn създава XtremiA, нова концепция за осеменяване . Неговата специална характеристика: достигане до най – доброто …революция? Може би… Със сигурност, истинска еволюция в областта на осеменяването на едрите преживни животни!

Да се докоснеш до върховното

Тази нова система позволява нежно и лесно навлизане до 25 см в маточния рог като се адаптира напълно към анатомията на животното. Системата създава комфорт на използване, улеснява и не ограничава оператора.

Поискай оферта

Опитът на осеменителя в основата на процеса

XtremiA е техника, която изисква високо ниво на техничност чрез използвания протокол, както и особено сръчност при финото боравене, което операторът ще извършва с инструмента.

XtremiA

По-малко повторения, повече успех

Аплицирането на сперматозоиди възможно най-близо до мястото на оплождане прави уреда особено подходящ при използването на сексирана сперма (+10 до 15% повишена заплодяемост) или върху животни, които нямат нарушения в овулацията, но са с повече от три ИО ( до 16% повишена заплодяемост).

Повече от пистолет за осеменяване, нова концепция за осеменяване

XtremiA представлява истинска еволюция в областта на осеменяването на животни чрез комбиниране на специфичен материал, позволяващ лесното отлагане на семето в края на
маточния рог с ултразвуков доклад преди овулацията.
Поискай оферта

Подобни продукти