Болусите Gestadry  осигуряват минерална и витаминна добавка, особено подходяща за млекодайни или лактиращи крави по време на сухостойния период.

При продължителни ефекти периодът им на разпадане е 3 месеца.

Gestadry болусите улесняват осигуряването на специфични добавки от минерали, микроелементи и витамини на сухи крави , особено когато те са на трева и не получават специално адаптирани дажби. Това е много добър начин за минерализация.

Подобни продукти