Как да направим доенето по-ефективно

сряда, 12 октомври 2022

Независимо от размера или породата на Вашето стадо, целта е да направите доенето по-ефективно. Как можете да направите това? Чрез получаването на крава, която структурно е по-лесна за доене.

През април 2022 г. GENEX  публикува за първи път стойности на RobotX™ за всички Holstein и Jersey бащи на GENEX. Този признак се фокусира върху генетичната пригодност за доене и подходящи за роботизирани доилни установки и системи от всякакъв тип.

В резултата на задълбочени изследвания, генетичната селекция включваща стойностите на RobotX™, може да Ви помогне да създадете следващо поколение, което се отличава с черти, които са от решаващо значение за лесното и ефективно доене: идеалната форма на вимето, добро разположение на крака и копита, оптимална скорост на доене и спокоен темперамент.

 

Какви характеристики са включени в RobotX™?

Въпреки че формулата на RobotX™ признака леко варира при породите Холщайн и Джърси, признаците, включени във формулата на изчисляване са:

Как тълкувате стойностите на RobotX™?

Точно като класацията на индекса на GENEX за плодовитост PregCheck™, RobotX™ е настроен на база от 100, като по-високите числа са по-желателни. С други думи, 100 е средно. Изборът на бащи със стойност 100 или по-висока ще Ви помогне да създадете крави, които структурно и функционално са по-лесни за доене.

 

 

Къде мога да намеря стойностите на преценката на биците по RobotX™?

Приложението GENEX Dairy Bull Search е Вашият източник на генетична информация. В рамките на приложението можете да видите стойността на RobotX™ на отделен бик в неговия раздел производствени характеристики Production Traits tab. Можете също така да филтрирате бикове по тяхната RobotX™  стойност (вижте примера по-долу).

Комплексният избор на тези черти на признака RobotX™, прави генетичната селекция лесна! Това е един удобен начин за намиране на стойност, която води по ефективни и лесни за доене бъдещи поколения крави.

Скорошни статии