Продукти за силажиране

Силажните продукти могат да варират по състав и качество и са предназначени да осигурят основни хранителни вещества на животните, като същевременно запазят хранителното съдържание на прибраните култури. Силажът обикновено се съхранява в силози или други херметически затворени контейнери, за да може да се осъществи процесът на ферментация, който превръща захарите в културите в органични киселини, запазвайки фуража и създавайки по-смилаем и хранителен продукт за животните.

Magniva Platinum 1 image

Magniva Platinum 1

Magniva Platinum 2 image

Magniva Platinum 2

Magniva Platinum 3 image

Magniva Platinum 3