Propyguard е комбинация от прекурсори на глюкоза, която стимулира апетита на преживните животни в началото на лактацията. С отлично съотношение качество-цена, Propyguard представлява ефективен икономичен отговор за поддържане на гликемията на млечни крави и дребни преживни животни.

Увеличено производство в пика. Намаляване на телесните загуби. Намалени интервали на отелване/осеменяване. Специално формулиран за оптимизиране на вкуса по време на разпространение от DAC или робот.

Propyguard  стимулира апетита на млечни крави, овце и кози и помага за избягване на кетоза и глюкозен дефицит, особено в началото на лактацията. Предотвратява енергийния дефицит и поддържа по-добро състояние на тялото след отелване.

Propygard  е специално формулиран с прекурсори на глюкоза, всеки от които има своите специфики и повече или по-малко дългосрочни ефекти: незабавен стартов ефект за бързо усвояване или по-бавен метаболизъм за постепенно повишаване на кръвната захар. Продуктът на Vitalac увеличава пиковото производство на мляко чрез енергийна подкрепа.

Подобни продукти