Roc

NAAB Код: LU218062066

Тип: Геномни

Б/БМ: HW ELVIS S 150 / NETHERTON BENGAL L603

Наличен: Да

Родословие

Родословно дърво

HW ELVIS S 150
S A V INTERNATIONAL
S A V ERICA
GRUNDHOF 9409 RF
NETHERTON BENGAL L603
GRUNDHOF 6159 RF