Cosmas

NAAB: CZ12061064

Б/БМ: Superieur RVS / Lajosmizsei Zart Szallo

Наличен: Да

Родословно дърво

Superieur RVS ZTI082
Pacha 269465
Noceuse FR7197100165
Nomura Z Ostreho P CZ222068931
Lajosmizsei Zart Szallo P ZCH817
Cherry CZ113060101