Alaska

NAAB: BE564090703

Б/БМ: HW Faswa S179 / Lockerley Pacific L272

Наличен: Да

Сперма: Конвенционална

Родословно дърво

HW Faswa S179 UK546977301179
Coonamble Elevator E11 ATWDCE1139
Netherton Fleur L639 UK542697100639
6810 BE558746810
Lockerley Pacific L272 UK282556401272
5580 BE957735580